Lymfedrainage – Fysiotherapie Van den Bulck – Philippine

Welkom bij Fysiotherapie Van den Bulck

Uw fysiotherapeut in Philippine. Een persoonlijk aanpak staat bij ons altijd centraal.

Lymfedrainage

Wat is Manuele Lymfedrainage?

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en de Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”.Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfestelsel (lymfvaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

lymfedrainage1

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Hoe gaat het in z’n werk ?

Bij de Manuele Lymfedrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfebanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel. Vooral het ritme van deze ‘handgreep’ is erg belangrijk.
Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn.
De behandeling begint, indien nodig, met een uitgebreid gesprek, waarin o.a. duidelijk zal worden hoe het lichaam (de mens) functioneert.

De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en/of het gelaat.
Heeft de patiënt klachten buiten deze lymfekliergebieden dan zal daarop een gerichte specifieke behandeling volgen.

De methode Vodder

In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deense bioloog, samen met zijn echtgenote, een voor die tijd revolutionaire therapie: DE MANUELE LYMFEDRAINAGE volgens de methode VODDER.
Het bijzondere van de therapie van Dr. Vodder is, dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar voorál op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.

De Manuele Lymfedrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnatie op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.
De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfesysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

Waarbij helpt manuele lymfedrainage?

De manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Meestal wordt het toegepast bij:

 • zwellingen (oedeem) ; bijv. lymfeoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie

Andere klachten waarbij manuele lymfedrainage ad modum Vodder een positief effect kan hebben zijn:

 • verstuikingen
 • bloeduitstortingen
 • spierpijnen en spierletsels
 • dystrofieën
 • reuma (ontstekingen)
 • slijtage
 • klachten aan het zenuwstelsel ; bijv. M.S. , gezichtsverlamming, migraine
 • klachten als gevolg van stress ; bijv. slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn
 • keel-, neus-, en ooraandoeningen
 • huidproblemen ; bijv. chronische eczeem, acné, littekens
 • longaandoeningen ; bijv. chronische bronchitis, longemfyseem, astma
 • bloedcirculatiestoornissen; bijv. glaucoom, etalageziekte, open wonden
  orgaanklachten ; bijv. de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn)

Wat is Lymfeoedeem?

Lymfeoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel. Dit is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.
Lymfe-oedeem ontstaat vaak geleidelijk en kan een chronisch karakter krijgen. Lymfe-oedeem kan aangeboren zijn (primair lymfe-oedeem) of verworven als gevolg van een andere aandoening( secundair lymfe-oedeem). Bijvoorbeeld het arm-lymfe-oedeem na een borstoperatie met okseltoilet of het been-lymfe-oedeem na bijvoorbeeld een gynaecologische operatie. Patiënten die na een operatie radiotherapie en/of chemotherapie ondergaan,hebben, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lymfe-oedeem. Veneus oedeem o.b.v. chronische veneuze insufficiëntie kan in bepaalde gevallen een indicatie voor behandeling zijn, indien een elastische kous niet afdoende is.
De klachten die kunnen ontstaan bij lymfe-oedeem zijn: pijn, vermoeidheid, gespannen en zwaar gevoel, zwelling, beperkingen in mobiliteit en beperkingen in dagelijks functioneren.

Wat kan de oedeem-fysiotherapeut hiermee?

Genezing van lymfeoedeem is niet het uitgangspunt van behandeling.De behandeling is voornamelijk gericht op het terugdringen of het niet doen toenemen van oedeem. Tevens is bewegen in de behandeling van groot belang. Doel is het normaal functioneren van de ledematen zo goed mogelijk te herstellen.

De oedeem-fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bestaan uit:lymfedrainage2

– voorlichting/adviezen
– manuele lymfedrainage / oedeem-therapie in combinatie met compressietherapie (zwachtelen, in een stabiele situatie een steunkous)
– oefentherapie, houdings- en bewegingsadviezen
– evt. ademhalings- en ontspanningsoefeningen
– in bepaalde gevallen kan lymfetaping toegepast worden.

Hoe lang duurt de behandeling?
In de regel zal een behandeling ca 45 minuten duren. Na een intensievere beginperiode wordt de behandeling naarmate er een stabielere situatie ontstaat, geleidelijk afgebouwd, om veelal te eindigen wanneer de elastische kous aangemeten is.

Kwaliteitsbewaking: Er is kwaliteitsbewaking in de vorm van een Oedeem-register: het KNGF hanteert een Aantekeningen-register Oedeem-therapie voor geregistreerde
oedeem-fysiotherapeuten.
Wordt de behandeling vergoed? Vergoeding van behandelingen vindt plaats door de ziektekostenverzekeraars; de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering, de vervolgbehandelingen vanuit de basisverzekering.

Is een verwijzing noodzakelijk?

De oorzaak van (toename van) oedeem dient eerst nagegaan te worden. En om voor vergoeding van behandelingen vanuit de hoofdverzekering in aanmerking te komen is een verwijzing van een arts noodzakelijk.